top of page
  • Website
  • LinkedIn - Black Circle
Steungroep

Terugblik op 2021

Jaarverslag Andante 2021

 2021, een jaar van continuïteit én vernieuwing

Piano toetsen

Andante ging een apart jaar tegemoet met vele veranderingen. Soms op een hoog, en waar nodig op een laag tempo. De belangrijkste veranderingen zijn de uitbreiding van de Kruispuntwerking, een nieuw team voor jongeren op transitieleeftijd, versterking van de eerstelijnspsychologen 1Gezin1Plan, de toename van blended helpen, een nieuwe locatie en nieuwe contactmogelijkheden sinds corona.

Eén ding bleef dit jaar wel constant: onze gedrevenheid en inzet om mensen met psychische kwetsuren zo kwaliteitsvol mogelijk ambulant te helpen. We starten dit digitale jaarrapport dan ook met cijfers over onze werking in 2021, om vervolgens  bij de vernieuwingen stil te staan. 

Speakers
/

2021 in cijfers

cijfer
Kruis

Kruispunten op kruissnelheid

Voor de volwassenenteams staat 2021 in het teken van de samenwerking tussen Andante en de Kruispunten. Alle aanmeldingen vanuit de eerste lijn komen eerst bij een Kruispunt terecht. De Kruispunten bieden laagdrempelige, bereikbare en betaalbare eerste hulp bij psychosociale problemen. 

 

Binnen elk Kruispunt werken we samen met welzijnspartners, voorzieningen voor personen met een handicap en organisaties  geestelijke gezondheidszorg. De grote meerwaarde is dat we met een intersectorale blik cliënten beter kunnen helpen en indien nodig correcter en sneller kunnen doorverwijzen.

Kruispunt_logo_FC.png

Nieuwe locaties

In 2021 kwamen er 3 extra Kruispunten bij, waarvan 2 in de stad Antwerpen en 1 in Brasschaat. De grote overrompeling in de nieuwe Kruispunten toont aan hoe groot de nood is. Nu bestaat de uitdaging erin om de werking te optimaliseren en het samenwerkingsverband verder te verankeren. De versterking van de Kruispunten via de RIZIV-conventie psychologische zorg en de samenwerking met een breed netwerk van (zelfstandige) psychologen en organisaties is erg welkom. 2022 staat dan ook in het teken van een goede implementatie hiervan.

Noorderkempen
Noorderkempen

Bredabaan 399, 2930 Brasschaat

press to zoom
Antwerpen-Oost
Antwerpen-Oost

Cornelis Schutstraat 28, 2100 Deurne

press to zoom
Antwerpen-Centrum
Antwerpen-Centrum

Van der Sweepstraat 5, 2000 Antwerpen

press to zoom
JOT

Start van nieuw team: JOT

Jonge vrijwilligers

75% van de psychiatrische problemen beginnen voor de leeftijd van 24 jaar. Daarom hebben we in januari 2021 een nieuwe kamer toegevoegd in het huis van Andante: het team JOT, wat staat voor jongeren op transitieleeftijd.

 

Met het nieuw team wil Andante tijdig problemen opsporen bij jongeren en ze een gepaste begeleiding bieden. Het JOT-team werkt nauw samen met Connect, een programma van PANGG 0-18 waar we vroegtijdig ingrijpen bij situaties die kunnen leiden tot geestelijke gezondheidsproblemen bij jongeren. De jongeren worden actief betrokken in hun herstel door een open dialoogmodel te hanteren op hun eigen tempo. Maatwerk staat dus centraal in deze hulpverlening. 

 

Het JOT-team kende een moeilijke opstart in volle corona met meteen een overrompeling van doorverwijzingen. Een apart team voor de transitieleeftijd is ook wat pionierswerk. Maar we blijven achter onze keuze staan en blijven met het team zoeken naar de beste manier van aanbod in samenwerking met partners en de cliënten.

Meer eerstelijnspsychologen 1Gezin1Plan

1Gezin1Plan biedt gratis zorg aan kinderen en gezinnen met een hulpvraag. 1Gezin1Plan is een netwerk van partners uit de  jeugdhulp. Ze bekijken samen met het gezin waar het moeilijk gaat en waar het gezin ondersteuning nodig heeft. 

 

Andante staat sinds 2018 binnen dit samenwerkingsverband in voor eerstelijnspsychologen voor kinderen, jongeren en het hele gezin. Onze psychologen zorgen voor kortdurende begeleidingen bij psychische problemen.

 

In 2021 konden we de personeelscapaciteit verdubbelen naar 3,5 VTE. Dit liet ons toe om ook een aanbod in regio ZORA (Mortsel en buurgemeenten, onderdeel van Trawant) op te starten en het aanbod in Voor- en Noorderkempen en Stad Antwerpen te versterken.

Familie wandelen
brouwerij

Inzet op blended helpen

Andante zet in op vernieuwing en stapt mee op de digitale trein: blended helpen krijgt daarom een plek in ons aanbod. We zorgen voor een combinatie tussen fysieke gesprekken met de cliënten en digitale hulpmiddelen in de therapeutische begeleiding. Blended werken is steeds op maat werken, afhankelijk van de doelstelling van de therapie, de mogelijkheden van de cliënt en de aanpak van de hulpverlener. Belangrijk daarbij is dat de cliënt altijd centraal staat bij het maken van deze keuzes. 

 

Ondertussen maken 23 van onze 75 hulpverleners gebruik van het e-Healthprogramma Therapieland. Therapieland biedt extra informatie, oefeningen, heldere psycho-educatie en heeft een ruim aanbod aan modules en vragenlijsten.


We wierven een halftijdse stafmedewerker aan om onze hulpverleners te ondersteunen in hun zoektocht naar blended helpen. 

630.jpeg

Nieuwe locatie in ontwikkeling

Eind 2020 werd Andante mede-eigenaar van Brouwerij De Ridder in Deurne. In 2021 kozen we voor het architectenduo Areal/Karuur om onze dromen te concretiseren. Vanaf 2025 trekken we met één jeugdteam, het JOT-team, twee volwassenen teams en het directiesecretariaat in onze nieuwe locatie.

De Brouwerij wordt dus, naast onze vestiging in Merksem, het tweede warme huis van Andante. Een nieuw huis met vele kamers, van waaruit we niet enkel onze dienstverlening naar cliënten willen bestendigen, maar ook samenwerkingen willen versterken en op onze manier een meerwaarde creëren voor de buurt. 

Bron afbeelding: HLN

Anker 1
Blended

Diverse contactmogelijkheden sinds corona

Ondanks de langdurige aanwezigheid van het coronavirus, ook in 2021, bleven face-to-face gesprekken mogelijk. Tijdens de eerste lockdown was dat immers een groot gemis. Daarom zorgde Andante ervoor dat die gesprekken in veilige omstandigheden konden plaatsvinden: afstand houden, een mondmasker dragen en voldoende ventileren.

 

Het lichtpuntje aan de coronacrisis is dat het aantal contactmogelijkheden enorm is gegroeid. Zo kunnen mensen nu ook contact opnemen via …

Corona

Uitdagingen voor de toekomst

2021 was een jaar van volhouden wat goed loopt én veranderen wat beter kan. Onze collega’s zetten zich hiervoor ten volle in, met veel flexibiliteit en creativiteit.

 

We voelen dat 2022 veel goeds in petto heeft: we zien het als een nieuw jaar vol nieuwe kansen. Uitdagingen zijn: een nog diverser groepsaanbod, een efficiëntere tijdsbesteding, meer aandacht voor de familie en context van onze cliënten, een competentiebeleid afgestemd op de noden van onze organisatie, …

 

Een crisis zoals in 2020 en 2021 had niemand zien aankomen, maar wat we wel voor 2022 kunnen voorspellen is dat Andante zich blijft inzetten om mensen met een psychische problemen te ondersteunen, in samenwerking met partners en op ritme van de cliënt.

Een goed verhaal
Toekomst
1G1P
bottom of page